30 Polish Proverbs with English Translations

30 Polish Proverbs with English Translations

Hey folks, we’re back at it again with some cool proverbs! I’ve been collecting Polish ones this time (about time, too!), and I’ve got 30 of those bad boys here, complete with audio and English translations (not always literal, mind).

Why proverbs? Well, I kinda see them as little snapshots of wisdom, culture, and even history. Plus, nothing beats the look on a native Polish speaker’s face when you casually drop a fitting proverb into conversation!And, as this site is primarily focused on language learning, I’d be remiss if I didn’t mention the vocabulary boost you’ll get by reading these. Because there is one (seriously, I’ve already picked up and memorised several Polish words from reading this list and seeing them in action). Admittedly a much more interesting way to add new words to the ol’ lexicon.

Okay, I’ve babbled enough. Let’s see some proverbs, shall we?

Polish proverbs 1-6

Polish proverbs 1
PolishEnglish
Wczorajszy dzisiejszemu dzień mistrzem.Yesterday is the master of today.
Poznać głupiego po śmiechu jego.You can recognize a fool by his laugh.
Co po honorze, kiedy pustki w komorze.What good is honour when the pantry is empty.
Do ręki szalonemu nie dawajcie miecza.Don’t give a sword to a madman.
Przyjaciel dobry jest drugi ja.A friend is a second self.
Gdzie przewodzi bojaźń, tan niewola.Where fear leads, there is slavery.

Polish proverbs 7-12

Polish proverbs 2
PolishEnglish
Łzy kobiety są najmocniejszym szturmem na mężczyznę.A woman’s tears are the strongest assault on a man.
Koń ma cztery nogi, a potknie się.A horse has four legs, yet it stumbles.
Głodny nie przebiera, wszystko mu smaczno.The hungry aren’t choosy, everything tastes good to them.
Język, kiedy błldzi, prawdę mówi.When the tongue slips, it speaks the truth.
Kto A powiedział, ten musi i B powiedzieć.He who says A must also say B (don’t start something you don’t plan to finish).
Dobremu rzemieślnikowi każde naczynie dobre.For a good craftsman, every tool is good.

Polish Udemy

Polish proverbs 13-18

Polish proverbs 3
PolishEnglish
Żeby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała.If the goat didn’t jump, it wouldn’t break its leg.
Pijaństwo jest dobrowolne szaleństwo.Drunkenness is voluntary madness.
Uciekającemu nieprzyjacielowi trzeba złoty most budować.Build a golden bridge for a fleeing enemy (if your enemy is leaving, make it easy for them).
Gdzie bieda wchodzi drzwiami, miłość oknem wylatuje.Where poverty enters through the door, love flies out the window.
Dwakroć grzeszy, kto się grzechu nie wstydzi.He sins twice who is not ashamed of his sin.
Daj mu palec, on za rękę chwyta.Give him a finger, he’ll take the whole hand.

Polish proverbs 19-24

Polish proverbs 4
PolishEnglish
Błędy lekarza pokrywa ziemia.The doctor’s mistakes are covered with earth.
Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada.He who digs a pit for others, falls into it himself.
Apetyt wzrasta w miarę jedzenia.The appetite grows with what it feeds on.
Kłamcy nie wierzą, choć prawdę gada.Liars aren’t believed, even when they tell the truth.
Zapomniał wół jak cielęciem buł.The ox forgot how he was a calf (forgot where he came from, struggles and all).
Słoneczny promień od gnoju się nie maże.Sunbeam is not soiled by manure (something pure and good isn’t tainted by association with something dirty or bad).

Polish proverbs 25-30

Polish proverbs 5
Polish proverbs 6
PolishEnglish
Pieczone gołąbki nie lecą same do gąbki.Roast pigeons don’t fly into your mouth (no reward without work).
Wielkie ryby małe żrą.Big fish eat little fish.
Królowie długie ręce mają.Kings have long arms (those with power or influence can reach far and have a significant impact).
Zarówno źle i wszystkim wierzyć, i nikomu.It’s bad to believe everyone and bad to believe no one.
Stary do rady, a młody do zwady.The old for counsel, the young for conflict.
Całuj rękę, której ukąsić nie możesz.Kiss the hand you can’t bite.

You might also like…